کارگاه های آموزشی


کارگاه آموزشی آوای درون

مرکز روانشناسی آوای درون با هدف سطح ارتقاء علمی دانشجویان و همچنین عموم جامعه اقدام به برگزاری یکسری کارگاهای اموزشی می نماید. این کارگاه ها ی آموزشی در زمینه تشخیص و درمان اختلالات و همچنین افزایش اطلاعات عمومی و افزایش سازگاری بین فردی می باشد.