برخی خدمات مرکز آوای درون

  • مشاوره فردی ( اختلالات اضطرابی ، شخصیتی ، هویتی )
  • مشاوره پیش از ازدواج ( براساس ویژگی های شخصیتی ، خانوادگی و فرهنگی ، رفتاری و هیجانی)
  • مشاوره خانواده ( فرزند پروری ، ارتباط بین اعضای خانواده )
  • زوج درمانی ( اختلالات هیجانی و رفتاری )
  • درمان اختلالات جنسی
  • مشاوره تحصیلی ( برنامه ریزی تحصیلی ، کمبود انگیزه ، انتخاب رشته تحصیلی ، شیوه های مهارت های مطالعه )
  • مشاور کودک ( تغییر و اصلاح رفتارهای ناسازگارانه کودک ، بیش فعالی ،اختلالات اضطرابی ، اختلالات یادگیری)