به آوای درون خود گوش کنید


مرکز مشاوره و روانشناسی آوای درون تحت نظر بهزیستی استان تهران با پروانه فعالیت 717/2695/2562 در پاییز 1396 به ثبت رسید . این مرکز تحت نظر خانم دکتر زینب معصومی تبار استاد دانشگاه می باشد و با همکاری اساتید محترم دانشگاه و مشاورین مجرب در زمینه های تخصصی و فوق تخصصی در منطقه اندیشه شهریار افتتاح گردید .

برخی خدمات مرکز آوای درون

  • مشاوره فردی ( اختلالات اضطرابی ، شخصیتی ، هویتی )
  • مشاوره پیش از ازدواج ( براساس ویژگی های شخصیتی ، خانوادگی و فرهنگی ، رفتاری و هیجانی)
  • مشاوره خانواده ( فرزند پروری ، ارتباط بین اعضای خانواده )
  • زوج درمانی ( اختلالات هیجانی و رفتاری )
  • درمان اختلالات جنسی
  • مشاوره تحصیلی ( برنامه ریزی تحصیلی ، کمبود انگیزه ، انتخاب رشته تحصیلی ، شیوه های مهارت های مطالعه )
  • مشاوره شغلی ( انتخاب شغل مناسب ، نارضایتی های شغلی ، ارتقا شغلی ، سازگاری شغلی)
  • مشاور کودک ( تغییر و اصلاح رفتارهای ناسازگارانه کودک ، بیش فعالی ، اوتیسم ، اختلالات اضطرابی ، اختلالات یادگیری )

برگزاری کارگاه های آموزشی برای والدین ، کودکان و نوجوانان